Spoločenstvá vo farnosti

Iba tak VII

: Nositelia kultúry  Pri príležitosti 400. výročia založenia obce Zákamenné a 50. výročia úmrtia tamojšieho rodáka a komunistami prenasledovaného biskupa Jána Vojtaššáka sa mi podarilo napísať literárno-dramatické pásmo s názvom Anjelom

READ MORE

Nemáš sa ponáhľať (20. december 2015)

Udalosti na našich cestách. Vari najviac tie, čo sa skončili tragický, bývajú podčiarknuté poznámkou: nemali sa ponáhľať.

Pri záplave slov, ktorá sa zmenila na zničujúcu povodeň si uvedomíme každé slovo. Bolo treba zvážiť, premyslieť. Nemal som sa ponáhľať.
Múdrosť nám predkladá životnú cestu, kde si treba veci, podujatia, premyslieť, rozložiť, prepočítať a až potom konať hovoriť.
Evanjelium hovorí o Márií, že sa vydala na cestu a ponáhľala sa do mesta v hornatom kraji.
Márnotratný syn si všetko zváži, premyslí, pripraví. A až potom sa vydá na cestu.
Treba si veci zvážiť, oveľa viac treba milovať. Mária miluje, preto veľa nezvažuje, ponáhľa sa. Márnotratný syn prestal milovať, skôr teda, ako vykročí veľa zvažuje, pripravuje sa.
K Bohu, ktorý je láska sa modlíme: Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Vieme že miluje, preto dôverujeme, že sa bude ponáhľať. Meškať nebude.
Na ceste ku Vianociam sa ponáhľajme najmä svojím najbližším ukázať, povedať: veľmi si prajem, aby ste boli šťastní. Milujem vás.

8. november – Vdova

8. november – Vdova

Díva sa na nás Boh a pozoruje nás. Človeče, ak chceš jedávať jablká, už dnes saď jablone.vdova
Zvykli sme si na mnohé sociálne dobrá zo strany štátu. Dnes už však vieme, že sa míňajú a do budúcna nebudú.
Ako to bude s vdovami, vdovcami a sirotami do budúcna?
To sú tí, čo mali milovaného a už ho nemajú. A preto sa stáva aktuálna otázka. Kto ich objíme, bude vytvárať spoločenstvo pri stole, spoločne sa bude namáhať pre dobro? Kto bude kolísať kolísku, pomocnú ruku, podoprie pri kráčaní životom?

Aká bude náhrada?
Biblické milosrdenstvo Boha, ktorý je manželom vdov a otcov sirôt! Starostlivosť príbuzenstva! Bratská láska bratov a sestier v Cirkvi! Teraz sa tvárime, že o všetko sa má postarať štát. Vyberá dane, nech sa stará.
Smrťou milovaného sa neskončilo prijímanie a dávanie. Čítania hovoria o vdovách, ktoré neprestali dávať. Deťom, svojmu domu, chrámu. A prijímať proroka, Ježišove slová.
Štát už na mnohé nemá. Aká je budúcnosť vdov a sirôt na svete? Čo treba sadiť, aby život vdov, vdovcov a sirôt nebol beznádejou?
Díva sa na nás Boh a pozoruje nás.