FARSKÉ OZNAMY 30. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 30. týždeň

Farské oznamy

 1. týždeň – od 22.7. 2024 do 28.7. 2024

 

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

22. 7.

Sv. Mária Magdaléna, Sviatok

Farský

7.00

16.00

18.00

+ Bernardeta, Vendelín Brišák, rodičia a synovia

+ matky zo spoločenstva matiek

+ z rodiny Kresťanovej

Utorok

23. 7.

Sv.Brigita, rehoľníčka a patrónka Európy
Sviatok

Farský

7.00

16.00

 

Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Buliakovej

Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Michalicovej a Sivčákovej

Sv. Jozefa

18.00

+ Mária, Stanislav, Martin Štepančík

Streda

24. 7.

Sv. Šarbel, kňaz,

Ľub. spomienka

Farský

7.00

16.00

 

18.00

+ Vladimír, Ľudovít, Margita, Ľudovít Vrábeľ

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Teľúchovú, Šustekovú, sr. Vianneyu a Petru

+ Vladimír Smolka a rodičia

Štvrtok

25. 7.

Sv. Jabub, apoštol  Sviatok

Farský

7.00

16.00

+ Anna, Serafín a deti

+ Karol a Justína Hujčák

Sv. Jozefa

17.00

+ Ľudovít, Margita Vonšak; + rodiny Úradníkovej

Piatok

26. 7.

Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie, Spomienka

Farský

7.00

16.00

18.00

+ Vladimír Michalica

+ rodičia Florkoví, Lučivňákoví a starí rodičia

+Štefan, Kristína Florek (30 dní)

CSS

9.00

Za zdravie a požehnanie o. biskupa Františka

Sobota

27.7.

Sv. Gorazd a spoločníci, Spomienka

Farský

7.00

Za poďakovanie a Božiu pomoc pri 50. výročí sobáša

Za ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Sv. Jozefa

7.00

15.00

+ Marta, Serafín Sochuliak

Za novomanželov Jakuba a Luciu

Nedeľa

28. 7.

17. nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

+ Michal Peňák

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

 

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Čičovej

Za poďakovanie a Božiu pomoc pri 50. výročí Vladimíra Gonšora

Za poďakovanie pri 75. výročí Anny Grofčíkovej

Spovedanie počas týždňa bude pol hodiny pred sv. omšami.

 

 • Chceme poďakovať duchovým otcom Cyrilovi a Andrejovi za ich duchovnu službu pre túto farnosť. Sme si vedomí ich obetavej pastoračnej starostlivosti pre našu farnosť. Ďakujeme aj Milanovi Kasanovi za jeho prácu. Nech ich dobrotivý Pán Boh bohato požehná a odmení.
 • Budúca nedeľa 28.7. sa v Cirkvi slávi ako Svetový deň starých rodičov a seniorov. Upriamme svoju pozornosť počas tohto týždňa na starkých v našich rodinách i okolí. Pozývame nielen mladých zapojiť sa aj konkrétne do iniciatívy pod názvom Go 4 ON. Ponúkame 4 spôsoby, ako prakticky preukázať pozornosť našim starým rodičom – NAVŠTÍV, NAKÚP, NARÚB, NAČÚVAJ. Odfoť sa pri tom a pošli foto na farský facebook Fara Zákamenné.

Zároveň v nedeľu poobede pozývame seniorov na krátku pobožnosť o 15.00 vo farskom kostole. Po jej skončení Vás, drahí seniori a starí rodičia, radi privítame na farskej záhrade pri šálke kávy. Tešíme sa Vás!

 • Vo štvrtok 25.7. sa v našej farnosti uskutoční celodenná eucharistická poklona. V obidvoch kostoloch začne o 7.30. Nájdime si čas na stretnutie so živým Kristom!
 • Animátori eRka pripomínajú, že od pondelka začína denný tábor pre deti, ktoré sa prihlásili. Všetci sa stretneme o 9:00 pred farským kostolom. Ak je niekto ochotný upiecť pre deti sladké dobroty, nech sa nahlási na t. č. 0908 596 381. Tešíme sa na Vás! Zároveň sväté omše pre deti budú od pondelka do piatka vo farskom kostole o 16.00.
 • Upozorňujeme na zmenu času svätej omše vo štvrtok o 17.00.
 • V nedeľu 28.7. pri svätej omši o 10.30 uvedie dolnokubínsky pán dekan Ľubomír Pekarčík do úradu farára-dekana Ľuboša Laškotyho.
 • Dávame do pozornosti nové číslo časopisu Slovo+. Prináša povzbudivé články a rozhovory na tému potláčanie emócií či predmanželská čistota, ale aj exkluzívny rozhovor so sestrou Lamiyou FMA.
 • Zapisovanie úmyslov svätých omší bude v pondelok 29.7. po svätých omšiach na fare.
 • Od pondelka začína Novéna k bl.Zdenke Schelingovej, modlime sa po svätej omši.

 

Upratovanie kostolov v sobotu: Farský: č. d. 1396 – 1417, Kostol sv. Jozefa: č. d. 1417 – 1437. Pán Boh zaplať!

Milodary: z upratovania farského kostola 110 €. Pán Boh zaplať!

 

 

 

Ohlášky

 • Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Iglár, syn Jozefa a Márie rod. Kuchťákovej, bývajúci v Zákamennom a Lucia Polťáková, dcéra Martina a Margity rod. Jakubjakovej, bývajúca v Zákamennom. Svadba bude 27. 7. o 15 hod. v KSJ. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime!