Farská charita

Farská charita

Je napísané „Požehnaný je ten, kto porozumel chudobe
/ľuďom v núdzi/“.

Farská charita bola založená v roku 2011 pre vzájomnú pomoc spoluobčanom obce Zákamenné. Charitu založili Viktória Sekerášová a Anna Grofčíková ktoré veria, že pomoc blížnemu v núdzi je šťastím v živote človeka. Veľkým vzorom pre ich prácu je biskup Ján Vojtaššák.

Obec Zákamenné im poskytla miestnosť v polyfunkčnom kultúrnom dome, ktorá je otvorená každú stredu v týždni od 9.00 – do 12.00 hod. Ľudia tu prinášajú oblečenie detské aj pre dospelých, obuv, domáce potreby, potraviny, knihy, hráčky, paplóny, periny, posteľné plachty, obliečky, koberce, stoly so stoličkami a pod. Všetko je to na báze dobrovoľnosti čiže zadarmo. Jedni prinesú a druhí si prídu zobrať čo sa im hodí a ešte to využijú. Charitnú miestnosť navštevujú aj ľudia z okolitých obcí. Charitné pracovníčky poskytli detské oblečenie aj pre detské oddelenie v Dolnokubínskej nemocnici. Veľké množstvo šatstva a obuvi bolo 4 krát odvezené do Inštitútu Krista Kráľa do Žakoviec, kde pod vedením Vdp. Mariána Kuffu je postarané o množstvo ľudí, ktorí sa ocitli v životnej kríze. Nezabúdajú ani na Dom sv. Hildegardy v Rabči, kde sú v krízovom centre umiestnené matky s deťmi. V spolupráci s obcou sa 1 krát ročne posielajú veci do Broumova u Prahy pre ľudí v núdzi. Taktiež 1 krát mesačné poskytujú veci pre Dobrého anjela do Nižnej.

V obidvoch kostoloch sú vzadu umiestnené 2 drevené skrinky s nápisom „Pomôž blížnemu v núdzi“, kde dobrodinci môžu prispieť finančnou čiastkou pre tých, ktorí sa ocitli v životnej ťažkosti. Tieto peniaze sú postupne prerozdeľované pre viacdetné rodiny v ktorých viac deti študuje, pre vdovy so školopovinnými a študujúcimi deťmi, pre matky s postihnutými deťmi. Taktiež na zdravotné účely a pre rodiny, ktoré postihne v priebehu roka nejaké nešťastie. O poskytnutej pomoci sa vedie záznam. Na konci kalendárneho roka pracovníčky charity vypracujú a odovzdajú správcovi farnosti vyučtovanie – rozdelenie peňazí rodinám.

Nezabúdajme, že vzájomná pomoc blížnemu robí ľudí šťastnejších a spokojnejších.