Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3, 2)

Svätá spoveď má dôležité miesto v našom živote. „Pokánie je rebrík, po ktorom vystupujeme tam, odkiaľ sme padli“ (svätý Efrém). Pomáha nám zbavovať sa hriechov a napredovať v čnostiach. Jej pomoc závisí aj od toho, ako sa na ňu pripravujeme a s akou vierou a kajúcnosťou k nej pristupujeme. Musíme si dávať pozor na povrchnosť a zvykovosť.
Od toho sa uchránime, ak budeme pokánie prijímať pravidelne a vždy sa naň dôkladne pripravíme. Dobrá príprava zahrňuje v sebe dôkladné spytovanie svedomia, aby sme spoznali svoje hriechy a mohli ich úprimne vyznať. „Nik, koho uštipol starý had, diabol, nemôže byť uzdravený, ak skrýva pred lekárom svoje rany“ (svätý Hieronym).
Najhlavnejšie je, aby sme si vzbudili úprimnú ľútosť nad hriechmi, ako aj dobrú vôľu a silné predsavzatie k polepšeniu života.
Prijatím rozhrešenia (odpustenia) sa naše pokánie nekončí, ale naopak začína. Po svätej spovedi sa usilujeme pestovať kajúcnosť, ktorá nám pomáha naprávať hriechy,z ktorých sme sa vyznávali, ale aj chrániť sa budúcich hriechov, ktoré nás môžu ohrozovať.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v našej farnosti

Sviatosť zmierenia vysluhujeme spravidla pol hodiny pred svätou omšou v pracovné dni. Okrem toho v prvopiatkový týždeň, pred slávnosťami a sviatkami podľa času oznámeného vo farských oznamoch.

Pomôckou k dobrej spovedi je kvalitné spytovanie svedomia. Nájdete ho tu – Spytovanie svedomia pdf