Diecézne aktivity

Diecézne aktivity

Milí veriaci a priatelia, na budúcu nedeľu 21. apríla 2024, Nedeľu Dobrého Pastiera, sa bude konať v kňazskom seminári Deň otvorených dverí.

CARLOVA KVAPKA KRVI

Biskupstvo Spišské Podhradie pozýva skúsených, no najmä prvodarcov krvi ako aj širokú verejnosť z celej diecézy na podujatie pod názvom CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti 33. výročia narodenia bl. Carla ACUTISA – prvého mileniála, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného.
Podujatie sa bude konať v Poprade 9. mája 2024 so začiatkom o 8.00 hod. O 9.00 hod. bude svätá omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský.

Dôležité upozornenie!
Z dôvodu denných kapacitných obmedzení spracovateľského centra krvi v Košiciach je počet odberov limitovaný, preto v prípade záujmu o darovanie je nevyhnutné vyplniť formulár, ktorý nájdete spolu s podrobnými informáciami o podujatí na web stránke Spišskej diecézy (//kapitula.sk/kvapka_krvi/), ako aj po nasnímaní QR kódu na plagáte.

Zoznam priložených súborov