Rozpis sobášnych náuk 2024

Rozpis sobášnych náuk 2024

Rozpis sobášnych náuk vo farnosti Zákamenné v roku 2024

Sobášne náuky sa konajú v soboty o 9 hod. v pastoračnej miestnosti za farou.
Vstup do miestnosti je zo zadnej časti budovy.

27. 1. 2024 Plánované rodičovstvo a Vierouka
3. 2. 2024 Komunikácia a Spiritualita manželstva

13. 4. 2024 Komunikácia a Spiritualita manželstva
20. 4. 2024 Plánované rodičovstvo a Vierouka

8. 6. 2024 Plánované rodičovstvo a Vierouka
15. 6. 2024 Komunikácia a Spiritualita manželstva

7. 9. 2024 Plánované rodičovstvo a Vierouka
14. 9. 2024 Komunikácia a Spiritualita manželstva

Snúbencov prosíme, aby sa prispôsobili daným termínom a nenechávali si svoje povinnosti na poslednú chvíľu.

Kurzy prípravy na manželstvo

Oznamujeme, že od dnešného dňa je pre snúbencov možné prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo na budúci rok.Termíny kurzov v rámci Slovenska ako aj možnosť prihlásenia nájdete na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre našu diecézu na tomto mieste.

Zoznam priložených súborov