Skautská záhrada

Skautská záhrada

Sadíme teraz, ale plody našej práce budeme zbierať v budúcnosti

91. a 11. oddiel Vojtaššákových skautiek a skautov Zákamenné sa spolu s pomocou Petra Durčáka zapojili do grantového programu Nadácie Ekopoli s názvom: „Sadíme budúcnosť“.

Prečo sme sa rozhodli zapojiť?

Skautov vedieme k zodpovednosti nielen voči sebe a druhým, ale aj prírode. Učíme ich, aby prírodu chránili, zveľaďovali a zároveň sa o ňu starali ako o dar, ktorý nám bol zverený od našich predkov. Práve takto skautov vedieme k všestrannému rozvoju. Už v samotnom skautskom zákone máme napísané, že sú ochrancami prírody a cenných ľudských výtvorov. Práve preto sme sa rozhodli prijať výzvu a zabojovať.

Aký názov sme si vybrali?

Spoločne sme vybrali názov „Skautská rajská záhrada.“ Napadlo nám to ako prvé, lebo chceme, aby tu okrem plodov z ovocných stromov, ktoré sme zasadili,  našli nielen skauti, ale aj všetci ľudia dobrej vôle miesto oddychu, odpočinku a pokoja. Miesto, kde môžu znova načerpať a zažiť malý kúsok „raja“.

Čo je naším cieľom?

Naším hlavným cieľom je, aby sme zatraktívnili priestory v obytnej zóne – konkrétne okolia kostola sv. Jozefa v Zákamennom. Zároveň viedli  našich skautov, rodiny i občanov k tomu, aby neboli ľahostajní k okoliu a životnému prostrediu. Prostredníctvom rozličných aktivít ako je sadenie, kopanie, strihanie, kosenie, zber a zaváranie plodín vytvárať u detí a mladých naučiť sa pestovať ovocné stromy a mať bližší vzťah s prírodou. Vďaka projektu sme chceli vytvoriť miesto, kde nájde oddych každý, kto sa cíti unavený.

Čakanie na rozhodnutie

S veľkým napätím sme očakávali výsledky. Deň „D“ prišiel 13. 02. 2024, keď nám volali z Nadácie Ekopolis  a oznámili nám skvelú správu, že náš projekt vybrali  ako 5. najlepší z projektov, ktoré boli podané. Nemohli sme tomu uveriť. Vďaka nadácii Ekopolis sme tak získali pre naše skautské oddiely v Zákamennom financie na nákup všetkého potrebného k sadeniu ovocných stromov a farnosť Zákamenné nám na realizáciu poskytla pozemok v okolí kostola sv. Jozefa. Vedeli sme, že skutočná práca nás ešte len čaká a bude treba pripraviť všetko potrebné – pôdu, vymerať záhradu, zakúpiť ovocné stromy, rašelinu, pletivo, štiepku, koly. Uvedomovali sme si, že hoci nás, skautov, je v Zákamennom viac, bez pomoci ďalších dobrovoľníkov to nezvládneme za jeden deň. Niektorí odvážlivci s družinami začali s prípravou skôr, ale šlo to pomaly a počasie bolo dosť chladné. Preto sme sa spoločne rozhodli, že pripravíme pozvánku a zazdieľame ju na sociálnych sieťach, aby pomohol každý, kto má chuť a chce sa sám podieľať na spoločnej záhrade, ktorá bude slúžiť nielen skautom, ale všetkým ľuďom dobrej vôle.

Ako prebiehala samotná akcia?

Na akciu sme si naplánovali 9. marec 2024 – 9:00 hod.   Povinnou výbavou  bola motyka, rýľ, lopata, samozrejme dobrá nálada a chuť pracovať. Nemali sme  príliš veľké očakávania, no ráno sme nemohli uveriť vlastným očiam. Do práce sa zapojili skauti, mladí, celé rodiny, „duchovenstvo“ aj bohoslovci. Až podľa prezenčnej listiny sme zistili, že nás bolo okolo 80, spolu s našimi najmenšími.

Akciu uviedla vodkyňa 91. oddielu, technické veci vysvetlil Peter Durčák a podporu, a chuť do roboty poprial zástupca Nadácie Ekopolisu pán Milan Hronský. A veru, chuť do roboty nám nechýbala! Zvládli sme to do 16:00 hod. s menšou prestávkou na jedlo. Vďaka sponzorom Stavor a Farskému úradu Zákamenné sme pre všetkých účastníkov zabezpečili skromné pohostenie – klobásku s chlebom a teplým čajom. Požehnaním pre nás bolo i počasie, pretože v ten deň hlásilo dážď. Nakoniec však bolo príjemne slnečno.

Sadenie ovocných stromov vedie deti a mladých k zodpovednosti

Sadenie stromov je jednou z foriem, ktorou vieme nasmerovať naše deti, mládež k zodpovednosti. O záhradu sa budú starať skauti s miestnymi farníkmi. V budúcnosti chceme v záhrade vytvoriť oddychovú zónu s lavičkami, kde si budú môcť oddýchnuť všetci, ktorí budú potrebovať načerpať sily do ďalších dní.

Niečo zo štatistiky sadby:

Vysadili sa vysokokmenné alejové stromy starých odolných odrôd, ktoré ak sa osvedčia, môžu sa v našej  obci nakupovať overené odrody, alebo ich množiť štepením. Zasadili sme : 17 jabloní, 4 hrušky, 10 sliviek, 3 čerešne, 2 orechy kráľovské, 1 jarabinu veľkoplodú. Z menších stromov a krov: 4 rakytníky, 9 muchovníkov, 3 arónie, 2 driene, 7 liesok a 5 zemolezov. Vyberali sme rôzne odrody stromov a krov, aby sme mohli v budúcnosti ochutnať pestrú zmes ovocia s vysokým obsahom vitamínov. Na plody našej práce musíme počkať, ale už teraz sa na to tešíme.

Touto akciou sa to ale nekončí, čaká nás ešte veľa práce pri ošetrovaní, zálievke, mulčovaní ovocných stromov a krov.

Poďakovanie za realizáciu projektu

V mene všetkých skautov sa chceme poďakovať hlavným sponzorom grantového programu „Sadíme budúcnosť,“ ktorými boli: Nadácia Ekopolis a Slovnaft. Za dopravu ovocných stromov a rašeliny ďakujeme spoločnosti LESOR, s.r.o., Obci Zákamenné za zemné práce pri úprave terénu a prevoze mulčovacej štiepky. Pohostenie zabezpečili spoločnosť Stavor, Farský úrad Zákamenné.  Na túto akciu budeme ešte dlho spomínať a nosiť si Vás všetkých v srdci i modlitbe. Ešte raz veľké ďakujeme.

91. a 11. oddiel Vojtaššákových skautiek a skautov Zákamenné a Ing. Peter Durčák