Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie

Sviatosť oltárna

Príprava na prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti koná každý rok a trvá počas trvania školského roka od septembra do mája. Pozostáva zo školskej katechézy, ktorej sa zúčastňujú deti tretieho ročníka základnej školy. Okrem vyučovania sa deti stretávajú na farskú katechézu venovanú príslušným témam z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Detská svätá omša završuje týždennú formáciu.

Spolu so svojimi rodičmi sú deti pozvané na nedeľné sväté omše a podujatia, ktoré pripravujeme počas celého školského roka.

Z úradných dokumentov dieťaťa potrebujeme svedectvo o krste, ale len vtedy, ak bolo pokrstené v inej farnosti.

Prvé sväté prijímanie bude v tomto roku 14. mája 2023 v Kostole sv. Jozefa.