FARSKÉ OZNAMY 43. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 43. týždeň

Farské oznamy

43. týždeň – od 25. 10. do 31. 10. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

25. 10.

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu
sv. Martina z Tours

Sviatok

Farský

7.00

18.00

+ Serafín a Gabriela Olbertoví a deti

+ Štefan Olexa

Sv. Jozefa

7.00

+ Milan a Štefan Beňušoví

Utorok

26. 10.

Utorok 30. týždňa

Farský

7.00

+ Viktor a Kvetoslava Koleňoví

Sv. Jozefa

7.00

18.00

+ Augustín Kondela a Aurélia

Za + z rod. Smolkovej

Streda

27. 10.

Streda 30. týždňa

Farský

13.30

18.00

Za deti a vnúčatá

+ Serafín Balún – 30. dňová

Sv. Jozefa

7.00

+ Emil, Mária, Viktor Sochuliakoví

Štvrtok

28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sviatok

Farský

7.00

+ Cecília, Alojz, Viktor, Milan Sivčákoví

Sv. Jozefa

7.00

18.00

+ Ľudovít a Žofia Smolkoví

+ Paulína Fedorová

Piatok

29. 10.

Piatok 30. týždňa

Farský

7.00

18.00

+ Albín Bernaťák

Poďakovanie pri výročí Magdalény

CSS

9.00

Za zdr. a požeh. rod. Čičovej, Večerkovej, Florkovej

Sobota

30. 10.

Sobota 30. týždňa

Farský

7.00

13.00

14.00

Za Božie požehnanie rod. Kocúrovej

Za novomanželov Andreja a Soňu

Za novomanželov Mariána a Katarínu

Sv. Jozefa

7.00

+ Karol a Kristína Florekoví

Nedeľa

31. 10.

31. nedeľa

v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie pri 35. výročí Vladimíra

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

11.00

18.00

Za uzdravenie a Bož. pomoc pri operácii

Poďakovanie a za dobrodincov rodiny Makúchovej

Za požehnanie rod. Laššákovej

Za rodičov

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostola: Farský – č. d. 123 – 138, Kostol sv. Jozefa – č. d. 139 – 158, v sobotu ráno. Pán Boh zaplať!

Milodary na kostol: z upratovania NK – 860 €; z upratovania FK – 70 €; z pohrebu Emílie Buckulčíkovej – 100 €; zo svadby novomanželov Prokopových – 100 €; zo svadby novomanželov Kovaľových – 100 €; Firma Betonárka Zákamenné venovala na obnovu svetelnej techniky v KSJ – 300 €; Bohu známi – 20 €. Pán Boh zaplať!

Dnes po svätých omšiach je celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary PBZ!

Oznamujeme deťom od 3. ročníka ZŠ, mladým a dospelým, ktorí sa chcú zapojiť do koledovania DOBREJ NOVINY, že sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdu vzadu na stolíku v kostoloch alebo si ju môžu vytlačiť z farskej internetovej stránky. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v škole do 7.11.2021 na prvom stupni u p. uč. Mirke Kudlovej alebo na druhom stupni p. uč. Veronike Kudlovej.  Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí chcú pomôcť s prevozom a obedom pre koledníkov.

Eucharistická adorácia bude bývať vo štvrtok a v piatok hodinu pred večernými omšami.

Oznamujeme vám, že dňa 28. októbra 2021, na sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu, si pripomenieme 1. výročie úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 16.00 hod. celebrovaná svätá omša obetovaná za spásu jeho nesmrteľnej duše.

O týždeň, v noci z 30. na 31. októbra sa mení čas. O 3 hod. letného času posúvame hodiny na 2 hod. stredoeurópskeho času.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Črchlan, syn Milana a Viktórie rod. Knapčíkovej, bývajúci v Zákamennom a Soňa Strýčková, dcéra + Juraja a Emílie rod. Durčákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 30. 10. o 13 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marián Jakubjak, syn Albína a Heleny rod. Plaskúrovej, bývajúci v Zákamennom a Katarína Florková, dcéra Vladimíra a Janky rod. Teľúchovej, bývajúca v Cabaj – Čápore. Sobáš bude 30. 10. o 14 hod. vo FK.

 

Synoda

“Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu.”