Rehoľne sestry – rodáčky

Rehoľne sestry – rodáčky zo Zákamenného

Dcéry sv. Františka z Assisi

Činnosť: ošetrovanie chorých v nemocniciach, súkromných domoch, liečebných a soc. domoch, farský apoštolát, vyučovanie a výchova mládeže. 

  • Sr. Gabriela Polťáková, pôsobí v Liečebni sv. Františka v Bratislave – Prievoze
  • Sr. Gráciana Sumihorová, pôsobí v Liečebni sv. Františka v Bratislave – Prievoze
  • Sr. Eva Boškajová, pôsobí v Liečebni sv. Františka v Bratislave – Prievoze
  • Sr. Eleonóra Fedorová, pôsobí v Charitnom dome Báči
  • Sr. Dagmár Florková,

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža

Činnosť: ošetrovanie chorých, majú na starosti školy, domovy dôchodcov. 

  • Sr. Vianea Gruchalová, Bratislava

Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmarky

Činnosť: apoštolská a charitatívna činnosť, detská klinika, výchova, vyučovanie v školách, katechizácia, duchovná obnova mládeže, venujú sa tiež opusteným, trpiacim a chorým 

  • Sr. Marta Uradníková, pôsobí v Cirkevnej škole Sv. Vincenta de Paul v Ružomberku
  • Sr. Urlika Mrekajová, pôsobí v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – Vincentky

Činnosť: opatrovanie starých a chorých po domoch. starobincoch, nemocniciach, starostlivosť o siroty, ošetrovanie ranených vojakov, trestancov, choromyseľných, vyučovanie chudobných detí.. atď. 

  • Sr. Salézia Kresťanová, pôsobí v Charitnom dome v Košiciach