Pomazanie chorých

Pomazanie chorých

Pomazanie chorých, ktorým Cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, sa udeľuje pomazaním olejom a vyslovením slov, predpísaných v liturgických knihách.

Chorých a starých ľudí,  ktorí nevládzu navštevovať bohoslužby, navštevujeme s ponukou sviatosti zmierenia, sv. prijímania i sviatosti pomazania chorých v prvopiatkový týždeň podľa oznamov.

Nových chorých možno prihlásiť na farskom úrade (už raz prihlásených chorých netreba viac prihlasovať) .

Odhlásiť treba len tých, čo odišli do nemocnice, … (zomrelých netreba odhlasovať).

V súrnych prípadoch nás môžete volať v ktorúkoľvek hodinu. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážne chorý, alebo zoslabnutý.