Literárno-dramatické pásmo

Literárno-dramatické pásmo

„Kamenné ruky zdvihnuté sú k nebu, hovoria o tom, kto rozdával nehu…“

Blížilo sa 400. výročie založenia obce Zákamenné a 50. výročie úmrtia biskupa J. Vojtaššáka. Udalosti veľmi významné v živote našej obce. Bolo potrebné urobiť niečo, čo bude hodné týchto dôležitých medzníkov. Predstavy pána starostu obce Ing. M. Vrábľa boli jasné. Chcel obyvateľom pripraviť kultúrny a duchovný zážitok v podobe literárno-dramatického pásma o živote nášho rodáka, biskupa J. Vojtaššáka.

Oslovil preto pána Antona Laučeka, autora knihy o J. Vojtaššákovi Anjelom svojim prikážem o tebe, a poprosil ho o spoluprácu. Dielo sa podarilo a na základe tejto literárnej predlohy pán A. Lauček vytvoril scenár literárno- dramatického pásma. Vyvstala otázka. Kto zrealizuje toto predstavenie? Zákamenné má svoju ochotnícku divadelnú tradíciu, len teraz trochu ustúpila do úzadia. Detské divadlo v dedine funguje, má dobré meno na Slovensku aj vo svete, má však inú poetiku, než akú si vyžaduje hra o živote biskupa Jána.

Nakoniec sa pán starosta predsa len rozhodol osloviť nás a ponúkol nám spoluprácu. Bola to výzva. Hoci žijeme v tejto dedine už 18 rokov, nepoznali sme dospelých ochotníkov, ktorých by sme mohli osloviť. Jeden tu síce bol, a nám bolo jasné, že máme aj postavu biskupa Jána, ale to nestačilo. Stretli sme sa teda s pánom Milanom Kasanom, dali sme hlavy dokopy a… oslovovali sme, navštevovali sme, vysvetľovali a presviedčali sme ľudí, v ktorých sme dúfali, že našu ponuku neodmietnu.

A že sme vybrali dobre, nám bolo jasné už na prvom stretnutí. Vytvorili sme rodinu, v ktorej sme sa vzájomne rešpektovali, pomáhali sme si, posúvali sme svoje hranice, obohacovali sme sa… tešili sme sa, objímali, plakali sme aj na skúškach, dojatí biskupovou dobrotou a výbornými výkonmi hercov a recitátorov. Stretli sa ľudia zapálení, ochotní obety pre dobrú vec. Pre všetkých to bola výzva, ale aj veľká česť priblížiť život biskupa Jána tak, aby ho ľudia začali naozaj vnímať, aby ho brali ako mučeníka svojej doby, aby ho spoznali nielen z modlitby a kníh.

Šestnásť fantastických ľudí – herci, recitátori, technici – títo všetci sa od mája 2015 poctivo pripravovali, aby 17. 7. 2015 mohli vystúpiť a priniesť svedectvo o biskupovi viery Jánovi Vojtaššákovi.
Nič sme nečakali. Len sme chceli odovzdať to posolstvo, ktorému sme verili a ktoré v nás počas skúšok rástlo a mocnelo. S pomocou Božou sa nám to podarilo.

Vystúpenie sme zopakovali presne v deň výročia smrti pre pútnikov zo spišskonovoveského dekanátu a bolo to zimomriavkové. Akoby biskup nad nami držal ochrannú ruku. Cítili to herci i diváci. Mali sme pocit, že sme možno zažali malý knôtik nádeje, že sa proces blahorečenia dá do pohybu… a ako povedal pán farár našej obce Cyril Hamrák, že možno si 60. výročie budeme pripomínať vo Vatikáne na vyhlásení biskupa Jána Vojtaššáka za svätého.

Urobíme všetko, čo je v našich silách. Začali sme putovať s predstavením po dedinách a stretávať sa s ľuďmi, ktorí mali záujem vidieť a počuť… a odchádzali dotknutí. Dotknutí láskou, hlbokou pokorou a silnou vierou biskupovou, ktorej sa nikdy nevzdal. Veď „pravda je len jedna…“

Poďakovanie a úcta patrí autorovi A. Laučekovi, hercom M. Kasanovi, P. Florkovi, V. Sekerášovej, V. Dibdiakovej, K. Florkovej, J. Buľákovi, V. Šimjakovi, Magdalénke, Adrianke a Terezke Dibdiakovým, recitátorkám M. Janoťákovej M. Janoťákovej a P. Kovalčíkovi. Ďalej technikom D. Piklovi a P. Demkovi. A veľkou duchovnou oporou, hlavne v ťažkých chvíľach, keď si choroba a únava vyberali svoju daň, boli naši duchovní otcovia P. Lešňovský a C. Hamrák.

Zuzana Demková, režisérka

square-facebook-512

Sledujte nás na FB