Pohreb

Pohreb

Kresťanský pohreb vyjadruje veľkonočný ráz kresťanskej smrti v nádeji na vzkriesenie i zmysel spoločenstva so zosnulým, najmä modlitbou za očistenie jeho duše.

Pri pohrebných obradoch sa používa kadidlo a svätená voda. Kadidlom sa preukazuje úcta mŕtvemu ľudskému telu preto, lebo bolo chrámom Ducha Svätého. Dym z kadidla naznačuje aj modlitby spoločenstva svätých, ktorí za svojho brata alebo sestru orodujú u Boha a sa ho zastávajú. Kropenie svätenou vodou pripomína krst a poukazuje na vznešenú hodnosť pokrsteného.

Riadny kresťanský pohreb sa slávi len vtedy, keď zosnulý žil primeraným kresťanským životom. Účasťou na pohrebe uskutočňujeme nádej na vzkriesenie a prejavujeme milosrdnú lásku zosnulému a jeho príbuzným.

Cintorín je posvätné miesto posledného odpočinku zosnulých. Tu čakajú na svoje vzkriesenie a oslávenie. Vieru v budúce vzkriesenie vyznávame aj starosťou o hroby zosnulých a návštevami v cintoríne, kde sa modlíme za nich.