Hlavné články

Adventná duchovná obnova

Adventná duchovná obnova

FARSKÁ ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA Objavme dar Vianoc v dare svätej omše! Adventný čas je prípravou na Ježišov príchod. Ježiš je ten, ktorý k nám stále prichádza. Aj dnes. Prichádza do nášho sveta skrze obetu. Jasle sú prvým oltárom, na ktorom Boh...

READ MORE
Adventná aktivita pre deti

Adventná aktivita pre deti

Od pondelka 30. 11. začíname sláviť „Rorátne“ sväté omše. Budeme v prítmí so zažatými sviecami, očakávať príchod Spasiteľa. Omše budú o 6.30 hod. v obidvoch kostoloch, prineste si sviece alebo lampáše. Na roráty do farského kostola pozývame...

READ MORE
Sv. omša pre seniorov

Sv. omša pre seniorov

Pre veľkú účasť na nedeľných sv. omšiach pridávame sv. omšu v sobotu večer s nedeľnou platnosťou v Kostole sv. Jozefa . Je určená seniorom. Už túto sobotu 28. 11. budú večer o 17.30 hod. sv. omše s nedeľnou platnosťou v obidvoch kostoloch...

READ MORE
5. téma pre birmovancov

5. téma pre birmovancov

Milí birmovanci,opäť je pre vás pripravená ďalšia katechéza v rámci vašej duchovnej prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Je to veľmi dôležitá téma, pretože si predstavíme Ducha Svätého, ktorého sa chystáte prijať. Túžite ho spoznať? Verím...

READ MORE
Dôležité usmernenie

Dôležité usmernenie

Vzhľadom na rastúci záujem o prijatie sviatostí dávame do pozornosti dôležité usmernenie pre veriacich, ktoré prosíme prísne dodržiavať, kým autority nerozhodnú inak. Stále platí, že sa cítim úplne zdravý (respiračné ochorenia), som otestovaný...

READ MORE