Ježišova cesta do Emauz

Ježišova cesta do Emauz

Druhá etapa cesty pastoračného projektu začína na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľu Božieho slova, ktorá pripadá na 21. januára 2024 a bude pokračovať až do Veľkej noci 2024. 

Pohľad bude upriamený na Božie slovo.

Ježiš začne emauzským učeníkom vysvetľovať význam Písma vo vzťahu k Nemu. Jeho odpoveď vychádza z ich otázok, no kladie ich z iného uhla pohľadu a otvára ich širšej perspektíve. Kým sa tí dvaja spolu rozprávajú, nevedia sa ubrániť ľútosti, pretože sa naďalej pozerajú na veci zo svojho úzkeho uhla pohľadu a to ich dusí. Ježiš pozdvihuje úroveň rozhovoru a sprevádza oboch učeníkov krok za krokom k stále hlbšiemu porozumeniu.

Opätovné zameranie sa na Božie slovo je nevyhnutné na osvetlenie tajomstva života, znovuobjavenie dôvodov nádeje a zmenu smeru cesty. Dobre vieme, že kontakt s Božím slovom je pre nás životne dôležitý, ale často sa tento kontakt obmedzuje na povrchné čítanie alebo viac-menej hĺbkové poznanie iba samotného textu avšak bez spätnej väzby a následkov. Potrebujeme obnoviť prvenstvo Svätého písma v našom živote. Spoznať Ježiša a byť s Ježišom je dnes možné predovšetkým prostredníctvom vytrvalého rozjímania o Božom slove, ktoré je zhrnuté v Kristovi.

Neznalosť Písma je v skutočnosti neznalosťou Krista.“ (sv. Hieronym)

Symbolom tejto etapy bude BIBLIA.

Ponúkame vám viaceré aktivity a materiály, ktoré môžete využiť vo svojich domácnostiach.

Intornizácia Svätého Písma v rodine
V prílohe je text modlitby aj návod na intronizáciu Biblie vo vašich domovoch. Urobte si vlastnú rodinnú pobožnosť. Veľmi to odporúčame.


Biblia za rok
Na Nedeľu Božieho slova vám ponúkame „VÝZVU“: „Prečítajme za rok celé Sväté písmo.“

Ponúkame vám tabuľku s plánom čítania Svätého písma, ktorú nájdete na tomto odkaze: //kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/Biblia-za-rok_Plan-citania.pdf (tabuľka je aj v prílohe).

Môžete využiť aj plán čítania, ktorý ponúka stránka “svatepismo.sk“: //svatepismo.sk/plan-citania.

List so šifrou na prácu so Svätým písmom pre dospelých
Táto aktivita nabáda veriacich stráviť čas s Božím slovom. Na základe pokynov uvedených na liste môže každý objaviť, ako sa Sväté písmo premieta do života Cirkvi.

Listy nájdete v stanovený deň v našich kostoloch alebo aj v prílohe tohto článku a môžete si ho vytlačiť. Budú umiestnené pri východoch z kostola. Navrhujeme tieto tri nedele: 21. januára – 1. list so šifrou, 18. februára – 2. list so šifrou, 17. marca – 3. list so šifrou.