Ježišova cesta do Emauz – Tretia etapa

Ježišova cesta do Emauz – Tretia etapa

Záverečná Tretia etapa cesty pastoračného projektu sa začne na Veľkú noc 2024 a bude trvať až do konca mesiaca jún 2024.

V centre pozornosti bude Eucharistia.

Emauzskí učeníci spoznávajú Ježiša v lámaní chleba. Už od prvého kresťanského spoločenstva je Eucharistia základom  nového života, z ktorého všetko začína a do ktorého sa všetko vracia. Ale pod podmienkou, že nejde len o vonkajšie gesto, ale skôr o stretnutie, ktoré skutočne obnovuje ľudskú existenciu prostredníctvom účasti na tajomstve Krista.

Rozprávanie o veľkonočnej skúsenosti medzi dvoma emauzskými učeníkmi, Jedenástimi a ostatnými, ktorí boli s nimi, ich privádza k záveru. Je to porovnanie s Tradíciou a Učiteľským úradom vo vzájomnom počúvaní, ktoré sa realizuje „s Petrom a pod Petrom“ a nikdy nie bez neho alebo dokonca proti nemu.

Symbolom tejto etapy bude KRÍŽ.

Ponúkame vám viaceré aktivity a materiály, ktoré môžete využiť vo svojich domácnostiach.

1. Aktivita pre rodiny

Na tento účel sme pripravili letáčiky, ktoré majú formu pozvánky na Baránkovu svadobnú hostinu.

Letáčiky obsahujú univerzálnu pozvánku na slávenie Eucharistie, krátky návod, ako sa aktívne duchovne zapojiť prinesením osobných obetných darov, a jednoduchú modlitbu pred sv. prijímaním a po ňom.

Letáčik obsahuje aj pozvanie, aby si veriaci doma vedľa kríža umiestnili misku, do ktorej budú za všetky svoje obetné dary (chvály, utrpenia, modlitby, práce) dávať kamienok. Každý kamienok z našej cesty kresťana je iný, má inú váhu a iný tvar. Kristus ich však premieňa svojou dokonalou obetou.

Toto jednoduché gesto môže zviditeľniť spoluúčasť veriacich na nebeskej hostine.

Tento letáčik sme vytvorili tak, aby nebol obmedzený len na toto obdobie a aby vám poslúžil aj pri iných príležitostiach, napr. pri spovediach alebo náukách.

Jeho úlohou je novou formou privádzať veriacich k aktívnej spoluúčasti na slávení a prežívaní Eucharistickej obety.

2. Aktivita pre deti

Veľkonočnou nedeľou začneme tretiu etapu pastoračného programu Ježišovej cesty do Emauz. Tentokrát bude naša pozornosť upriamená na Eucharistiu. Aj deti budeme v nasledujúce mesiace viac orientovať smerom k Eucharistii, zvlášť tie prvoprijimajúce.

Pripravili sme na tento čas (dva mesiace) jednoduchý stierací plagát, nakoľko deti zaujal už v advente spôsob ako odkrývajú a spoznávajú pravdy o Ježišovi.

Stierací plagát, ktorý bude predstavovať obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Dieťa si ju v jednotlivé nedele nájde načítaním QR-kódu, ktorý objaví po zotrení príslušného okienka, a ktorý sa zároveň ukáže ako vzácny drahokam.

Zakaždým, keď splní úlohu pre daný týždeň, bude môcť odkryť malé drahokamy. Okrem toho bude tento plagát ponúkať aj miesta, ktoré po zotretí opäť odhalia QR-kód, ktorý bude skrývať biblické príbehy o Eucharistii alebo príbeh o patrónoch prvoprijimajúcich detí.

Tento plagát verím, že vám poslúži v najbližšie obdobie aby sme deťom priblížili vzácny Ježišov dar – Eucharistiu. Snáď bude aj milou a užitočnou pomôckou aj pre vaše pastoračné aktivity.