S Ježišom do Emauz

S Ježišom do Emauz

Milí bratia a sestry,

Pastoračný plán “Ježišova cesta do Emauz” prechádza do druhej etapy. Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našom dekanáte uskutoční v Zákamennom, Novoti a Breze. Adorácia sa začne v Zákamennomv sobotu 20. 1. vo farskom kostole o 17.00 hod. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe.