Kurz prípravy do manželstva

Kurz prípravy do manželstva

Milí snúbenci!
Dávame vám do pozornosti termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2023. Spolu ich je 24.

Na kurzy v rámci celého Slovenska je možné sa prihlásiť na stránke domanzelstva.sk, konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto odkaze.

Do kurzov je momentálne v našej diecéze zapojených 35 manželských lektorských párov.

Zoznam priložených súborov