Vôňa Mesiáša

Vôňa Mesiáša

Nad lúkou plnou života sa rozprestiera vôňa mnohých bylín a kvetov. Nad poľami, žijúcimi už v zlatistých farbách, sa rozlieha vôňa chleba. Nad horami plnými života zverí a stromov sa vlní oblak čerstvého povetria. A nad močariskami sa šíri závan smrti.

Nad Galileou krajom pohanov sa začína šíriť nové povetrie. Ustupuje atmosféra beznádeje: Či môže byť z Nazareta niečo dobrého? Vôni života prichádzajúceho v prorokovi Mesiášovi Ježišovi z Nazareta. Táto vôňa je sila Ducha Svätého, ktorá ho preniká, napĺňa, šíri sa nad ním, vytvára príjemné prostredie okolo neho.

Ľudia upierajú na neho svoj zrak, sú plní očakávania. Zacítili silu Božej prítomnosti.

V Božom chráme je mnoho vôni, od najkrajšej z voňaviek až po pitralón. No najmä vôňa Božej prítomnosti, dobroty a milosrdenstva. Dotknime sa tejto vône Božieho života, ponorme sa do nej.

A potom ju prinesme všade, kde pôjdeme