15. november – Moc a sláva

15. november – Moc a sláva

Sila, schopnosť víťaziť, uplatniť svoju vôľu. Toto všetko je moc po ktorej toľkí túžia a siahajú.

Moc a sila je potrebná. Potrebujeme silný štát, aby zabezpečoval pokoj, pomáhal chudobným, ochraňoval slabých, rozvíjal dobro. Rozvrátiť moc štátu, často znamená rozvrátiť poriadok.
Človek ako jednotlivec potrebuje moc a silu a ju aj má. Aby miloval, dokázal odpúšťať, uhasiť nenávisť, budovať svet dobra. Zvládol seba, svoje srdce i hlavu.
Prichádza Syn človeka – Ježiš Kristus – s veľkou mocou a slávou. Moc jedného je často obmedzením slobody druhého. Kde je Pánova moc je však sloboda. On vládne láskou a odpúšťaním. Takto Boh prejavuje svoju moc.
A ako ju prejavuje človek? Ako to robím ja? Ježiš svoju moc odovzdal apoštolom, Cirkvi.  Kde je láska a odpustenie, tam je Cirkev.