PREMIEŇAŤ

PREMIEŇAŤ

Hľadáme na nesprávnom mieste, ak chceme nájsť patent premeny vody na víno u vinárov či krčmárov.

Ježiš ho ľuďom zanechal, aby v ňom pokračovali, nie však vinárom, ale manželom. Zázrak sa pokazí, ak nedodržíme správny postup. Nepremieňa sa víno na vodu, ale voda na víno. V poslednom čase sa ukázalo, ako sa víno manželskej lásky riedi vodou sebectva.
Boh stvoril vodu pre život. Ježiš túto vodu premenil na víno lásky.
Manželstvo je vínom života, z ktorého sa rodí láska a pramení ľudský život.
V Káne Galilejskej sa premena stala v okamihu a voláme ju zázrak.
V manželstve sa premena uskutočňuje počas trvania manželstva a voláme ju život.
Voda prirodzenej lásky ma dozrievať na víno sviatostného manželstva. Toto Ježiš zveril manželom a je to pre nich úloha na celý život.

(17. január 2016)