Úcta a klaňanie sa jedinému Bohu

Úcta a klaňanie sa jedinému Bohu

V piatok, 27. januára 2017, pokračujeme v katechéze o prvom Božom prikázaní. Vysvetlíme si podstatu prežívania úcty k Bohu a význam a dôležitosť klaňania sa Bohu pri svätej omši a adorácii. Stretneme sa o 17.30 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

K dispozícii budú aj prezentácie, ktoré sa používajú v kostole pri katechézach pre rodiny. Prvú a druhú z desatora si môžete stiahnuť pre vlastné štúdium tu: