Nescudzoložíš! (Nezosmilníš!)

Nescudzoložíš! (Nezosmilníš!)

Desatoro pokračuje šiestym prikázaním. Pojednáva o čnosti čistoty, telesnosti človeka, o úcte k odovzdávaniu života a o poriadku v intimite vzťahov. Téma aktuálna pre všetkých, možno priveľmi podceňovaná dnešnou dobou. Škody spôsobené nemravnosťou sa nedajú ani opísať! Ponúkame dve časti prezentácií na vlastné štúdium.

 

Nescudzoložíš 1. časť – prezentácia

Nescudzoložíš – 2.časť – prezentácia

O uzdravení z homosexuality v relácii Modré z neba