Nepokradneš!

Nepokradneš!

Tu prejdeme na 7. Božie prikázanie – Nepokradneš! Je to doslova národná téma, ktorá nám už mnohé desaťročia škodí v rodinách aj celospoločensky. Jej ľahkovážne každodenné prestupovanie v minulosti aj dnes spôsobilo na národe obrovskú duchovnú záťaž. Ponúkame prezentáciu s obsahom tohto prikázania. Viac na piatkovej omši pre rodiny.

Nepokradneš! – prvá časť prezentácie