Sobášna náuka PPR
Lektori PPR

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa sobášne náuky uskutočnia až na budúci rok 2021. Ponúkame však snúbencom katechézu o plánovanom rodičovstve z youtube. Pripravili ju oficiálni lektori PPR manželia Predáčovci.

Zoznam priložených súborov