FARSKÉ OZNAMY 17. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 17. týždeň

Farské oznamy
17. týždeň – od 22. 4. 2024 do 28. 4. 2024

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

22. 4.

Pondelok po 4.  veľkonočnej nedeli

Farský

6.30

 

18.00

+ Ľudovít, Emília Kovaľoví a deti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Bohuša

+ Salezia Mária Kresťanová

Utorok

23. 4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Spomienka

Farský

6.30

Za požehnanie Milana Mrekaja s rod. č. 67

Za Antona s rodinou

Sv. Jozefa

18.00

+ Ladislav, Jozefína Smolároví a deti

Streda

24. 4.

Streda po 4.  veľkonočnej nedeli

Farský

13.30

18.00

+ Juraj Strýček

+ Štefan Janeček

Sv. Jozefa

6.30

Za požehnanie Margity a súrodencov s rodinami

Štvrtok

25. 4.

Sv. Marka, evanjelistu
Sviatok

Farský

6.30

+ Matin Vaják, syn a st. rodičia

+ Štefan Kudla – 30. dňová

Sv. Jozefa

18.00

+ Kamila Večereková

Piatok

26. 4.

Piatok po 4.  veľkonočnej nedeli

Farský

6.30

18.00

+ Gabriel Matušák, Štefan a Marta

Za požehnanie Spoločenstva matiek

CSS

9.00

Za + klientov z CSS

Sobota

27. 4.

Sobota po 4.  veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

14.00

+ Juliana Brišová

Za novomanželov Petra a Beátu

Sv. Jozefa

7.00

+ Vendelín, Jozefína, Emil Majchrákoví

Nedeľa

28. 4.

5. Veľkonočná nedeľa

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie Jolany a Kataríny

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Poďakovanie za Cecíliu

+ Helena Kuhajdová

Poďakovanie pri 60. výročí Miroslava

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov v sobotu: Farskýč. d. 910 – 927, Kostol sv. Jozefa – č. d. 928 – 944. PBZ!

Milodary: z upratovania FK sa vyzbieralo 435,-€, na kvety šlo 230,-€ a na kostol zvyšných 205,-€. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na Kňazský seminár. Za milodary Pán Boh zaplať!

 

V utorok 23. 4. si pripomíname výročie posviacky farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Zároveň je v našej farnosti Celodenná poklona Oltárnej Sviatosti. V obidvoch kostoloch od 7.30 hod. do 18.00 hod.

Nácvik prvoprijímajúcich detí  bude v piatok 26. 4. o 13 hod. v KSJ.

Na budúcu nedeľu o 9.30 hod. bude v KSJ sv. omša pre rodiny, deti nech si zoberú pracovný list, ktorý je vzadu na stolíku a prinesú ho do kostola na nedeľnú omšu.

 

Milovaní bratia a sestry! V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom. V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Konkoľ, syn Ľubomíra a Štefánie Strakuľákovej, bývajúci v Zákamennom a Beáta Kullová, dcéra Ľubomíra a Emílie rod. Krasňanovej, bývajúca v Zákamennom. Svadba bude v sobotu 27. 4. o 14 hod. vo FK.