FARSKÉ OZNAMY 9. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 9. týždeň

Farské oznamy

9. týždeň – od 1. 3. do 7. 3. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

1. 3.

Pondelok po
2. pôstnej nedeli

Farský

7.00

+ Ľudovít Poništ (deň pohrebu)

+ Daniel Kovalík – 30. dňová

+ Štefan Konkoľ – 30. dňová

Utorok

2. 3.

Utorok po
2. pôstnej nedeli

Farský

7.00

Za požeh. rod. Rudolfa a Heleny s deťmi – p

+ Ľudmila Murínová

+ Ondrej, Žofia Šimjakoví a Justína Kovaľová

Streda

3. 3.

Streda po
2. pôstnej nedeli

Farský

7.00

+ Jozef Kostolňák

Za + z rod. Antona Sumihoru

+ Serafín, Agáta Vrábľoví a deti

Štvrtok

4. 3.

Štvrtok po
2. pôstnej nedeli

Farský

7.00

+ Kamil Grofčík a rodičia

+ Stanislav Fafejta

Za obrátenie manžela a detí

Piatok

5. 3.

Piatok po
2. pôstnej nedeli

Farský

7.00

Za + z rod. Škuligovej a Kubiznovej

+ Peter Majchrák a Karol Tereštík

+ Vendelín, Kristína Bajčičákoví a rodičia

Sobota

6. 3.

Sobota po
2. pôstnej nedeli

Farský

7.00

+ Albín Beňuš a rodičia

Za požehnanie dcéry a krstňaťa

Na úmysel

Nedeľa

7. 3.

3. pôstna nedeľa

Farský

8.00

Za veriacich

Za požeh. a dary DS pre Jakuba, Ľubka a Katku

Na úmysel

Sväté omše budú v priamom prenose na farskom fb a portály www.svataomsa.sk

Milodary na kostol: z pohrebu Jozefa Kostolňáka – 50 €; z pohrebu Ruženy Ramačovej – 200 €; z pohrebu Ľudovíta Poništa – 50 €; Bohuznámi – 560 €. Pán Boh zaplať!

Na charitu – 355 €; Pán Boh zaplať!

Ponúkame “Liturgiu domácej cirkvi na 2. pôstnu nedeľu”. Je prístupná na našej stránke.

Pobožnosti Krížovej cesty budú bývať počas pôstneho obdobia v piatky o 17.30 hod. a v nedeľu o 15 hod. v prenose z farského kostola.

Milí birmovanci, na webovej stránke farnosti nájdete 7. tému k príprave na sviatosť birmovania.

Ak by ste mali v rodine vážne chorého alebo starého oslabeného človeka, neváhajte nás zavolať. Po telefonickom dohovore vás navštívime a chorého zaopatríme sviatosťami pri dodržaní hygienických predpisov.

Fatimská pobožnosť bude v sobotu o 17.30 hod. v prenose z farského kostola.

Pripomínam, že veriacim vysluhujeme sviatosti len individuálne po telefonickom dohovore.