FARSKÉ OZNAMY 40. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 40. týždeň

Farské oznamy

40. týždeň – od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

3. 10.

Pondelok 27. týždňa

v Cezročnom období

Farský

 

7.00

 

18.00

+ Emil Durčák a rodičia

+ Ondrej, Zuzana a synovia

+ Františka a Libor Grečnár, Božena Štefániková

Utorok

4. 10.

Sv. Františka Assiského
Spomienka

Farský

7.00

+ Ondrej a Jozefína Večerkoví

+ Jozef a Elena Gonšoroví

Sv. Jozefa

18.00

+ Serafín Sochuliak, rodičia a súrodenci

Streda

5. 10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Ľub. spomienka

Farský

13.30

18.00

+ Jozef, Elena Sekerášoví a dcéra

+ Dominik a Margita Romanoví

Sv. Jozefa

7.00

+ Helena Beňušová

Štvrtok

6. 10.

Sv. Bruna, kňaza
Ľub. spomienka

Farský

7.00

+ Vendelín, Jozefína Florekoví, deti a rodičia

+ Cecília Vajáková a syn Jozef

Sv. Jozefa

18.00

+ Jozef Koleň

Piatok

7. 10.

Ružencovej Panny Márie

Spomienka

Farský

7.00

18.00

+ Serafín, Margita, Emil Kolenčíkoví a rodičia

+ Jozef Olbert a rodičia

Sv. Jozefa

9.00

Za požehnanie vnúčat pri práci a skúškach

Sobota

8. 10.

Sobota 27. týždňa

v Cezročnom období

Farský

7.00

 

Poďakovanie pri 45. výročí Vladimíra a Heleny

+ František, Justína Buckulčíkoví, rodič. a súrodenci

Sv. Jozefa

6.30

+ Urban Magdiak, Johana, Cecília a deti

Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa

v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Poďak. a požeh. pri 30. výr. sobáša Petra a Marty

Poďakovanie pri 85. výročí Jozefíny Lučivňákovej

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za požeh. rod. Sochuliak, Florek a Vojtaššák

Poďakovanie pri 25. výročí sobáša Františka a Viery

Za veriacich

Upratovanie kostolov bude v sobotu ráno: Farskýč. d. 544 – 566, Kostol sv. Jozefa – č. d. 567 – 593. PBZ!

Milodary: z upratovania – 40,-€; z krstov – 70,-€; z pohrebu Marty Polťákovej – 50,-€; z pohrebu Jozefa Gonšora – 50,-€; zo svadby novomanželov Kakusových  – 100,-€; firma Gorbau – 300,-€; Bohuznámy – 200,-€; Pán Boh zaplať!

Dnes usporadúva Vincentská rodina 16. ročník zbierky – Boj proti hladu. Svoj milodar môžete odovzdať zakúpením medovníkového srdiečka pri všetkých sv. omšiach tejto nedele. Pán Boh zaplať!

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme pol hod. pred rannými omšami a hodinu pred večernými omšami. Chorých navštívime v utorok – Vyšný koniecOravice, a vo štvrtok Poriečie. Fatimská pobožnosť bude v sobotu o 6.30 hod. v KSJ. Požehnanie matiek pred pôrodom bude budúcu nedeľu po sv. omšiach.

Pastorácia: Sv. omša pre deti bude v stredu o 13.30 hod. Sv. omša pre rodiny bude vo štvrtok o 18.00 hod., po nej adorácia. Mládežnícka (birmovanecká) omša bude v piatok o 18.00 hod., po nej adorácia.

Október – mesiac ruženca: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole (35 min. pred začiatkom sv. omše), kaplnke alebo v rodine. Podmienky: 1. päť desiatkov ruženca, 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá po každom Zdravase.

Ponúkame vám knihu Svätý farár z ArsuPoklady viery z jeho kázní a katechéz. Môžete si ju zakúpiť v sakristii za 5,-€.

Ohlášky

  •  Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Koleň, syn Pavla a Márie rod. Sivčákovej, bývajúci v Zákamennom a Paulína Konšťaková, dcéra Stanislava a Ľudmily rod. Bartekovej, bývajúca v Ťapešove. Sobáš bude v Ťapešove.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Bátora, syn + Emila a Márie rod. Dorákovej, bývajúci v Bojniciach a Lucia Tisoňová, dcéra Milana a Viliamy rod. Grimovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v Spišskej Kapitule.