Cti svojho otca a svoju matku!

Cti svojho otca a svoju matku!

„Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo verši 12. Toto je téma, ktorú sme rozoberali v piatok 24. 2. na omši pre rodiny o 17.30 hod. vo farskom kostole. Ponúkame pre vlastné štúdium a doplnenie prezentáciu zo sv. omše.

Štvrté Božie prikázanie – prezentácia