ŽOBRÁK KRÁĽ

ŽOBRÁK  KRÁĽ

Príď kráľovstvo tvoje, je túžba a želanie prednášané každý deň Bohu Otcovi. Kráľovstvo Božie, ktoré už je v tomto svete, ale nie je z tohoto sveta.

Túžime po Božom kráľovstve, po tom, aby Boh kraľoval stvorenstvu a napĺňala sa jeho vôľa.

Božie kráľovstvo má Kráľa, ktorý ho dostal od Otca a volá sa Ježiš Kristus, Pán pánov a Kráľ kráľov.

Aký je On Kráľ?

Kráľ – Slovo. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Darovalo sa nám v slovách evanjelia. A žobre, aby sme aj my darovali slovo: Ježišu, dôverujem Ti.

Kráľ – Chlieb. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Dáva sa nám za pokrm a nápoj pri slávení eucharistie. A žobre, aby sme aj my boli chlebom nie kameňom pre bratov a sestry.

Kráľ – Srdce. Moje srdce je bohaté pre všetkých ktorý ho vzývajú. A žobre, aby sa naše srdce zapálilo ohňom jeho lásky.

Kráľ, ktorý nám všetko daroval.

Kráľ, ktorý sa nám celý daroval.

A pokorne žobre o miesto v našom srdci.

… a čaká.

Zoznam priložených súborov