ZAŠPINIŤ SA !

ZAŠPINIŤ SA !

Všimli sme si? V posledných rokoch, ako nám zdomácneli slová drogéria či chémia.  Dbáme o čistotu až sterilnosť prostredia v ktorom bývame. A ešte viac o čistotu svojho tela.

Ako sa rozmohla nečistota duše, bahno hriechu, špinavosť vzťahov. Rastie v nás túžba po čistote tela, šiat, prostredia. Nepáči sa nám byť zašpinený. Netúžime po zamestnaní, kde má človek špinavé ruky.

Predsa sú chvíle v živote, kedy treba so špinou rátať. Futbalista nehľadí, že si zašpiní dres, keď bojuje o loptu. Záchranár neváha vrhnúť sa aj do najväčšej špiny, keď ide o záchranu života.

Kňaz a levita putujúci do Jeruzalema dali prednosť tomu, aby sa nepoškvrnili pri dotyku s doráňaným,  možno mŕtvym človekom pred pomocou.

Milosrdný Samaritán neváha sa zašpiniť, poškvrniť, lebo ide o záchranu človeka. Počína si ako dieťa Nebeského Otca.

Deti neváhajú sa zašpiniť, aj keď ide o hru. Lebo majú mamu.