Výzva k procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Výzva k procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Bratia a sestry!

14. novembra tohto sme si pripomenuli 138 rokov od narodenia Božieho Sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Tohto roku uplynulo 20 rokov od momentu, keď svätý Ján Pavol II. počas svojej pastoračnej návštevy Slovenska na Mariánskej hore v Levoči vyzval otca biskupa Františka Tondru a celú Spišskú diecézu k otvoreniu procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Chcem Vás všetkých poprosiť o to, aby ste s dôverou pokračovali v modlitbách za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka. Aj po 19 rokoch sa v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka pokračuje!

Bratia a sestry! Počas procesu blahorečenia v ktoromkoľvek momente môžu byť predložené nové dôkazy alebo svedectvá, ktoré môžu napomôcť k úspešnému zavŕšeniu procesu blahorečenia. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo poznáte ľudí z Vášho okolia, ktorí by boli ochotní takýmto spôsobom prispieť k procesu blahorečenia, môžete kontaktovať postulátora kauzy ICDr. Petra Jurčagu alebo biskupský úrad v Spišskej Kapitule. Rovnako ak niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na postulátora kauzy blahorečenia.

Prosím vás aj o modlitby za všetkých tých, ktorí na kauze blahorečenia pracujú, aby sme s Božou pomocou a aj vďaka vašim modlitbám a obetám dosiahli to, o čo v modlitbe za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka prosíme: „Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.

Kontaktné údaje

  • Postulátor – ICDr. Peter Jurčaga, e-mail jpeter102@gmail.com, tel. 0908 059 324
  • Kancelária biskupského úradu – e-mail biskupstvo@kapitula.sk

Ďakujem za vaše modlitby a pomoc.
S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup