VYZUJ SA!

Stav plnej pohotovosti vyjadrujú zbalené najnutnejšie veci. Doklady, lieky, voda na pitie. A samozrejme, poriadna obuv na nohách.

V ako stave sa nachádza Mojžiš? Musí zvládnuť 10 egyptských rán, prechod cez Červené more, 40 rokov putovania púšťou.

Boh mu z horiaceho kra prikazuje: „Mojžiš, vyzuj si sandále, lebo zem na ktorej stojíš je svätá.“ Vyzúvame sa, keď sa skončila púť, zavŕšil sa deň,  keď sme konečne doma.

Bol teda  Mojžiš pri horiacom kríku doma? Kde sme vlastne doma? Napáda nás poznámka pána, ktorý sa často sťahoval: „doma sme tam, kde nás majú radi“.

Boh Izraela má svoje meno. On je Ten, ktorý Je a zároveň Ten, ktorý miluje svoj národ, vidí jeho porobu, počuje jeho stonanie a prosby. Mojžiš je pri milujúcom Bohu. Je tam, kde ho majú radi. Je doma, preto neváha sa vyzuť.

Ak sme pri svojom Bohu doma, neváhame sa vyzuť.

Často platí pravidlo, že smrť nás vyzuje. Ten, kto zomrel, je už doma pred milujúcim Bohom.