UŽ

Prichádza hodina Veľkonočných udalosti. Už rastie prútie jari a je práve také veľké, aby bolo súce na korbáče veľkonočnej šibačky.

Už dorástlo tŕnie zeme a jeho toľko, aby bolo možné upliesť tŕňovú korunu  pre Mesiáša.

Už dorástlo drevo vykúpenia a je dosť ťažké a veľké, aby ako kríž unieslo telo trpiaceho Spasiteľa.

Už je pripravený mešec pre zradcu Syna človeka a je odpočítavaných tridsať strieborných, cena krvi.

Už mocnie ľudská zloba, a tak zachvátila ľudské srdcia, že sú pripravené kričať: Ukrižuj!

Už sa otvárajú brány milosrdenstva a nemožno zahatať prúd Božej lásky pre hriešnika.

Prichádza VYKÚPENIE.