Úcta k Božiemu menu

V piatok 3. 2. 2017 nás čaká katechéza o úcte k Božiemu menu. Budeme pokračovať v prehlbovaní vzťahu s Pánom a uvedomovaní si Jeho prítomnosti v našom živote. Pozrite si video, ktoré poukazuje na mystické prežívanie svätej omše podľa zjavení mystičke Cataline Rivas. Pre osobné štúdium je tu aj prezentácia zo sv. omše.

 

 

Prežívaj svätú omšu – video

Druhé Božie prikázanie – prezentácia