TREBA ZABIŤ

Treba zabiť Jeremiáša. Preto ho hoďme do blata cisterny. Treba zabiť Ježiša. Preto ho pribime na kríž. Treba zabiť človeka. Preto pripravujme teroristické útoky.

Naozaj treba zabíjať, aby sa zmenil svet?

Čo hovorí Jeremiáš, Ježiš, mučeníci?

Aby sa zmenil svet, treba sa obetovať. Obetovať seba, nie druhých. My kresťania prinášame obetu Ježiša Krista. Aby sa jeho obeta stala pre nás účinnou, pripomeňme si: Ježiš je hlava mi sme jeho telo. Preto pri prenášaní obety svätej omši nie sme len obetujúci Nebeskému Otcovi ale aj obetujúci sa.  Vyjadrenie našej obety s Kristom sú aj slova svätej omše. Skrze neho, s ním a v ňom obetujem jeho            i seba, aby sa menil svet na Božie kráľovstvo.

Bez  zabíjania bude svet lepší. Bez obety však nie.