Svätá brána milosrdenstva aj v našej farnosti

Svätá brána milosrdenstva aj v našej farnosti

Svätá brána milosrdenstva aj v našej farnosti

Pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí sa 20. novembra 2016. V našej farnosti bola v nedeľu 13. decembra vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie otvorená Svätá brána milosrdenstva. Slávnostnú sv. omšu celebroval farár Cyril Hamrák.

Tento mimoriadny rok nás pozýva putovať k svätým bránam a prechádzať nimi. V našej farnosti ide o putovanie a prechod bránou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Nejde o žiaden magický čin, ale o náboženský úkon s hlbokým vnútorným obsahom. Ježiš o sebe v evanjeliu povedal, že je bránou k ovciam, „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený.“ (Jn 10, 9).

Putovanie a prechod svätou bránou sú počas celého jubilejného roka milosrdenstva späté so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov. Odpustky možno počas jubilejného roka získať nielen raz, ale pri každej púti (maximálne však raz za deň). Možno ich získať pre seba, ale tak isto aj pre zosnulých. Pápež František tiež rozhodol, že odpustky budú môcť získať aj všetci, ktorí nemôžu putovať k svätej bráne. Chorí, starí a všetci nevládni ich získajú trpezlivým znášaním svojej choroby.

Väzni budú môcť odpustky získať vo väzenských kaplnkách, ale aj zakaždým, keď „prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca“.

Každý, kto prejde našou bránou, nech si vezme Pamätný obrázok, kde si môže napísať dátum svojej púte a prechodu. Je na ňom aj modlitba na Rok milosrdenstva.