STOLICA MÚDROSTI

SEDES SAPIENTIAL

Zdá sa, že toto vzývanie neobsahuje v prvom rade oslavu Máriinej múdrosti, ale oveľa viac poukazuje na to, že je matkou Múdrosti, Božieho Slova, Ježiša Krista.

Mária nosila Ježiša vo svojom lone, a bola tak skutočne trónom večnej Otcovej Múdrosti. Čím vyššia dôstojnosť, tým krajší je trón. O Šalamúnovi, kniežati Izraela, ktorý miloval nádheru, vo Svätom písme čítame: „Kráľ dal urobiť veľký trón zo slonoviny a obtiahol ho čistým zlatom. Trón mal šesť stupňov, vzadu mal trón okrúhle záhlavie, pri sedadle z oboch strán boli operadlá, pri operadlách stáli dva levy, dvanásť levov však stálo na šiestich stupňoch z jednej i z druhej strany. Taký (trón) nezhotovili pre nijaké kráľovstvo” (1 Kr 10, 18-20). Podobne aj Múdrosť Božia si v Márii pripravila trón, aký nikto nikdy nezhotovil.

Toto vzývanie bezpochyby ospevuje Máriinu krásu a vznešenosť, zároveň však vyjadruje, že Mária za ňu vďačí Synovi; Večná Múdrosť ju našla hodnou svojho príbytku.

Tieto myšlienky nachádzame už u svätého Petra Damianiho, ktorý povedal: „Ježiš Kristus, náš Šalamún, ktorý je nielen múdry, nielen pokojamilovný, ale pokoj sám, ustanovil nepoškvrnenú Pannu za trón svojej milosti a slávy.”