Sedembolestná

Vysvetlime si ešte pôvod alternatívnej záverečnej modlitby Loretánskych litánií vyjadrujúcu úctu k Sedembolestnej Panne Márii:

V roku 1927, na 200. výročie ustanovenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie pápežom Benediktom XIII., podali slovenskí biskupi žiadosť do Ríma o povolenie pridať v loretánskych litániach prosbu Matka sedembolestná, oroduj za nás. Túto žiadosť však 8. apríla 1927 Kongregácia obradov zamietla. O dva týždne na ďalšom zasadnutí sa rozhodlo pozitívne v tom zmysle, že sa dovoľuje pridať prosba: “Oroduj za nás, Matka Sedembolestná”, s odpoveďou: “Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.”

Stalo sa tak dekrétom pápeža Pia XI. Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927, čím pápež oficiálne potvrdil tradíciu Slovákov uctievať Sedembolestnú Pannu Máriu ako svoju patrónku.

Zoznam priložených súborov