ROBTE SI PRIATEĽOV?

ROBTE SI PRIATEĽOV?

Či je to len tak, urobiť priateľa?

Urobiť niektoré veci je hračka, iné nám však dajú poriadne zabrať.  Nezáleží to  ani tak od veci, ako skôr od toho, kto to robí.  Pre ignoranta matematiky, je aj jednoduché sčítanie nadľudský výkon. Pre milovníka matematiky je aj binomická veta maličkosť.

Urobiť priateľa. To je teda úloha. Kto to dokáže?

Priateľstvo je dar. Kto ho dokáže prijať?

Kto je vhodný na priateľstvo? Z diabla, starého nepriateľa ľudí, si nikdy nemožno urobiť priateľa. A ak sa o to pokúšame, vždy sa nám peklom odslúži.

Celé stvorenstvo,  nebo i  zem, okrem diabla, môže byť s  nami v priateľstve. Náš Pán nám v  príkaze, robte si priateľov z  nespravodlivej mamony, pripomína, že to dokážeme.

Priateľ je ten, kto nám pomáha stať sa lepším.

Teda všetko nám môže slúžiť k dobrému.