PRÍCHODY A ODCHODY

PRÍCHODY A ODCHODY

Príchody a odchody majú nielen autobusy, vlaky, udalosti, ale aj ľudia. Nimi sa niečo nadobúda, niečo stráca.

Na slávnosti prichádzame skoro všetci ako ľudia. Mnohí odchádzajú veselší, mnohí ako „prasatá“.

Do školy prichádzame ako žiaci. Očakáva sa od nás, že budeme odchádzať ako majstri.

Do kasína prichádzame s peniazmi. Odchádzame ako ešte väčší žobráci, alebo niekto ako milionár.

Do manželstva vstupujeme s láskou. Ak odchádzame, tak poväčšine s nenávisťou.

Do kňazstva prichádzame zapálený túžbou po budovaní sveta dobra. Ak odchádzame, tak s popolom v srdci z vyhorenej nádeje.

Pred Pána prichádzame ako hriešnici. Máme možnosť odísť ako ospravedlnení.

Prišli sme do kostola, aký z neho odídeme?