Premena

Pre veci okamih pravdy, čo to je?  Mnohokrát prinesie oheň. V ohni sa ukáže, že táto rúra je železo. Že toto cesto sa stáva chlebom. Že tento vojak je papierový a v ohni zhorí. A toto je zlato a oheň ho čistí.

Pre ľudí okamih pravdy, kto to je? Ukazuje tiež oheň a jeho svetlo. Oheň hnevu a jeho páľava ponúka moment nazretia do ľudského srdca. Teda takýto si ty! Oheň bolesti a utrpenia s pokorou prináša poznanie. Takýmto biedakom som! Oheň prosby a núdze  prináša spoznanie opravdivého priateľstva. Takýto je naozaj môj priateľ! Pre Ježiša hora tábor je miestom pravdy. Tu v žiarivom svetle apoštoli spoznávajú. Kto je Ježiš? Ten, ktorý je plný slávy. Vyvolený Boží Syn. I ten, pri ktorom je nám veľmi dobre.

Veci i ľudia sa premieňajú v ohni a jeho žiare. Evanjelium nám prináša ďalší prameň poznania. Peter, Jakub a  Ján spoznali Ježiša na vrchu, kde vystúpili modliť sa. V ohni modlitby spoznávame, kto je Boh. A kto som ja? Prach, čo sa stal človekom.