Pozdvihol oči

Pozdvihol oči

Pozdvihnúť srdcia. Pozdvihnúť hlas, náladu, oči. Príliš je toho, čo nás tlačí do prachu zeme.  Jarmo hriechu, závislosť, nedostatok síl.

Preto prichádza vyzývajúci hlas: Hore srdcia! Pozdvihnite svoje hlavy, blíži sa vaše vykúpenie.

V evanjeliu prichádza Ježiš, ktorý pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Oči, hoci zostávajú na zemi, môžu dovidieť až do neba. Zrakom, hoci je v prítomnosti, môžeme dovidieť až do budúcnosti.

Ježiš pozdvihol oči a vidí apoštolov a tých čo, čo skrze ich slovo uveria v neho. Preto ich pripravuje na prijatie daru Ducha Svätého.

Ježiš vidí mnohé rozdelenia v jeho Cirkvi, ktoré sa stanú škandálom doby, preto prosí o jednotu. Vidí náš Pán aj túžbu človeka po sláve a tak dáva svoju slávu učeníkom, ktorá nepramení z pýchy, ale ma pôvod v láske Otca a Syna.

Zodvihnime svoje hlavy, aby sme videli nádeje a bolesti sveta Kristovými očami. A potom všetko, čo uvidíme, položme do modlitby.

Svätý Otče, neprosím len …, ale aj …

Zoznam priložených súborov