Päťdesiate výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Päťdesiate výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Literárno-dramatickým pásmom Anjelom svojim prikážem o tebe v podaní zákamenských ochotníkov vyvrcholil týždeň, v ktorom si veriaci pripomenuli 50. výročie smrti biskupa JánaVojtaššáka v Zákamennom.

Púť spišskonovoveského dekanátu

Vo výročný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána 4. augusta 2015 putovalo na hrob biskupa Vojtaššáka 260 pútnikov zo spišskonovoveského dekanátu so svojimi kňazmi.

Pútnici do Zákamenného dorazili niečo po 13. hodine. Po krátkom zastavení sa vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie a po občerstvení nasledovala krížová cesta na zákamenskej Kalvárii. Jednotlivé zastavenia boli prepojené so životom biskupa Jána. Pozornosť pútnikov sa upriamila na Kristov kríž a utrpenie, ktoré sa prenieslo aj do života biskupa Vojtaššáka, keď trpel pre svoju vieru, postoje a Kristov veľkňazský úrad biskupa.

Po krížovej ceste mali pútnici možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Svätá omša obetovaná za blahorečenie biskupa Jána, ktorú celebroval spišskonovoveský dekan Slavomír Gallik, sa začala o 15.30 hod. Na jej začiatku pútnikov privítal zákamenský farár Cyril Hamrák a uistil ich, že v Zákamennom sú vždy srdečne vítaní. Poďakoval všetkým pútnikom, že si prišli uctiť biskupa Jána do jeho rodnej obce.

Svätá omša sa slávila v deň liturgickej spomienky na arského farára sv. Jána Máriu Vianneya, patróna kňazov. V homílii zákamenský farár povzbudil všetkých k prehĺbeniu úcty k osobe biskupa Jána a k šíreniu modlitieb za blahorečenie tohto Božieho sluhu. Povedal: „Ste v rodisku veľkého človeka a statočného, verného biskupa. Uctievajme si ho s láskou. Nebojme sa mu prihovoriť v modlitbe s prosbou o orodovanie.“ Homíliu zakončil výzvou: „Modlime sa k Najvyššiemu Veľkňazovi, Ježišovi Kristovi, aby upra­vil naše myšlienky a naše city tak, aby proces blahoreče­nia došiel k úspešnému koncu a nám aby to slúžilo na povznesenie.“

V závere svätej omše sa odobrali kňazi a pútnici na miestny cintorín. Pútnici položili na hrob biskupa kyticu kvetov. Po modlitbe desiatku ruženca sa spoločne pomodlili aj modlitbu za blahorečenie.

Obec Zákamenné pre pútnikov pripravila pohostenie v priestoroch kultúrneho domu. „Boli k nám veľmi milí, srdeční a priateľskí. Prijali nás láskavo, každý nám bol ochotný pomôcť. Ďakujeme,“ hovorí jedna pútnička. Po občerstvení sa pútnici zhromaždili v divadelnej sále kultúrneho domu.

O 17.45 hod. sála stíchla. Režisérka Zuzana Demková privítala hostí a uviedla predstavenie s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe. V divadelnom pásme, poprepájanom literárnymi vstupmi v podaní mladých ochotníkov, sa v úlohe biskupa Jána predstavil Milan Kasan.

„Je obdivuhodné, ako presvedčivo dokázali herci predstaviť život nášho biskupa. Odchádzame veľmi obohatení a povzbudení,“ konštatuje mladý muž a kráča k svojmu autobusu. Pútnici sa na cestu domov zo Zákamenného vydali o 19.00 hod.

Výročný deň pohrebu biskupa Jána Vojtaššáka

V piatok 7. augusta 2015 do Zákamenného putovali členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, aby osobne vzdali úctu veľkej osobnosti slovenských a cirkevných dejín biskupovi Jánovi.

Oravská obec a farnosť Zákamenné privítala vzácne osobnosti politického, kultúrneho, náboženského a spoločenského života, hlavne bývalých politických väzňov, bývalých príslušníkov Pomocných technických práporov a ich rodinných príslušníkov a predstaviteľov a členov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Ďalej podpredsedníčku KDH pani Miroslavu Szitovú, predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa pána Ondreja Krajňáka, bývalú veľvyslankyňu Slovenskej republiky pri Svätej stolici pani Dagmar Babčanovú, podpredsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska pána Petra Sandtnera , starostu z obce Hruštín pána Františka Škapca.

Svätú omšu so začiatkom o 14.30 hod. slávil cirkevný historik a vicepostulátor v procese blahorečenia Ľuboslav Hromják. Koncelebrovali viacerí kňazi zo Spišskej diecézy. „Spomienky na smutné udalosti nie sú obľúbené. Pohreb je jednou z nich. Keď však zomrie veľká osobnosť, aj táto spomienka naberá sviatočný charakter, “ povedal farár v Zákamennom, keď vítal pútnikov zídených na slávenie eucharistie v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Hlavný celebrant vo svojej kázni vyzdvihol osobnosť biskupa Jána a pripomenul jeho hlavné cnosti a utrpenie, za ktoré by mal byť bez pochýb beatifikovaný. Poukázal aj na nepravdy, ktoré o ňom niektoré média šíria. Povedal: „Nastal čas, aby si slovenskí katolíci verejne zastali svoje žiarivé vzory a prihlásili sa k nim. A to aj za cenu, že nás budú nespravodlivo označovať za neoľudákov či neonacistov, podobne ako to robili pred sedemdesiatimi rokmi, keď prvýkrát Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka chceli odsúdiť za vojnové zločiny, podporu klérofašizmu, ktoré nespáchal. A nútili slovenskú katolícku elitu hľadať si šťastie v slobodných podmienkach západu.“

Po skončení omše sa pútnici v sprievode odobrali na hrob biskupa Jána, aby mu vzdali úctu položením venca a modlili sa za jeho skoré blahorečenie.

Pútnici navštívili aj pamätnú izbu biskupa Jána v Zákamennom.

Nedeľné slávnosti v Zákamennom a Spišskej Kapitule

V nedeľu 9. augusta 2015 sa v Zákamennom zhromaždilo veľké množstvo veriacich zo Spišskej diecézy, aby si spolu so svojím biskupom Mons. Štefanom Sečkom pripomenuli 50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka.

Slávnosť sa začala o 14.00 hod. akadémiou o Božom sluhovi biskupovi Jánovi v podaní mládeže zo zákamenskej farnosti. Svätá omša sa začala o 14.30 hod. Celebroval ju otec biskup Štefan. Vo svojej kázni poukázal na hlavné znaky svätosti Božieho sluhu biskupa Jána. Povedal: „Medzi najpresvedčivejšie znaky svätosti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka treba zarátať jeho vernosť Kristovi a Cirkvi. Čnosť vernosti ako zlatá niť zošíva všetky podrobnosti jeho dlhovekého požehnaného života. Kresťana, kňaza i biskupa Spišskej diecézy .“ Uviedol, že čnosť vernosti sa u biskupa Jána prejavila nielen v pokojných časoch života, ale aj v období, keď bolo pre Krista a cirkev potrebné trpieť.

Po svätej omši si prítomní uctili hrob biskupa Jána, pomodlili sa desiatok ruženca a modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu.

Osobnosť biskupa Jána si pripomenuli aj veriaci zhromaždení v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, kde je biskup Ján pochovaný. Slávnostná svätá omša sa začala o 15.00 hod. Celebroval ju spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich spolu s kňazmi Spišskej diecézy. V homílii sa prítomným prihovoril ICLic. Jozef Holubčík, vicerektor kňazského seminára. Venoval sa hlavne prínosu biskupa Jána počas jeho pôsobenia na biskupskom stolci, spomenul aj jeho vytrvalosť v utrpení, ktoré musel znášať. Po svätej omši sa klerici odobrali k hrobu biskupa Jána a pomodlili sa desiatok ruženca a modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu. Následne si hrob uctili aj prítomní veriaci.

Internetová stránka o biskupovi Jánovi

Pri príležitosti 50. výročia smrti biskupa Jána vzniká aj internetová stránka o tejto významnej osobnosti slovenských cirkevných dejín. Obsahom by mali byť informácie o biskupovi zhromaždené na jednom mieste, aktuality z procesu blahorečenia a diania v diecéze. Portál je umiestnený na doméne www.biskup-jan.sk.

Cyril Hamrák


 

Galéria