PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BOŽIEHO SLUHU
BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

ZÁKAMENNÉ 7. AUGUST 2016

10.00
modlitba posvätného ruženca
10.30
slávnostná svätá omša
celebruje Mons. Štefan Sečka

procesia k hrobu Božieho sluhu, modlitba za blahorečenie
osobné svedectvá, v priamom prenose vysiela Rádio Lumen