Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 5. augusta 2017 si v Spišskej Kapitule pripomenieme Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Program:

  • 10.00 hod. modlitba posvätného ruženca a litánií k svätému Martinovi
  • 10.30 hod slávnostná svätú omša v katedrále sv. Martina. Celebrantom a kazateľom bude nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák

Povzbudzujeme veriacich k aktívnej účasti na tejto slávnosti.

PLAGÁT: Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka