PaedDr. ICLic. Marián Dopater

PaedDr. ICLic. Marián Dopater

Narodil sa 1. 2. 1965 v Krušetnici. Kňazskú vysviacku prijal 18.6.1989. Naposledy pôsobil ako správca farnosti Zuberec.
Od 8. 7. 2014 nastúpil ako výpomocný duchovný do našej farnosti.