O Afrike

V nedeľu, 12. 2. 2017 o 15.00 hod., Vás pozývame  na rozprávanie o misijných projektoch Slovenskej katolíckej charity v africkej Rwande a Ugande. Bývalí dobrovoľníci, ktorí pôsobili v týchto krajinách, Vám porozprávajú o ugandskom centre pre HIV pozitívne deti a o rwandskej škôlke pre deti z chudobných rodín a deti Pygmejov. Dozviete sa napríklad viac aj o adopcii detí na diaľku, rôzne zaujímavosti zo živote ľudí v Rwande a Ugande a naučíte sa niekoľko slov z miestneho jazyka.

Po stretnutí, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole v Zákamennom bude na fare ochutnávka afrického čaju a kávy.

Ďalej ponúkame ružence vyrobené priamo našimi deťmi v Ugande a produkty vyrobené komunitným združením žien vo Rwande.

Zoznam priložených súborov