Nieto lieku

Nieto lieku

 

Mnohí sa usilujú  o  dokonalosť vo svojom živote.

Umelec, inžinier, robotník i žena v domácnosti. Nie vždy sa to podarí. Ba skôr je tam vždy niekoľko chýb a nedostatkov. Snažíme sa žiť zdravo. Ale kto nemá nejakú chorobu? Niektorí sa dajú liečiť, niektoré patria k nám a musíme sa s nimi naučiť žiť a pri niektorých nieto lieku, nieto pomoci.

Pri chorobách duše Ježiš mnohých uzdravil. Nalomenú trstinu nedolomil, hasnúci knôtik nedohasil. Koľkým len odpustil hriechy, prejavil milosrdenstvo.

Vidíme v evanjeliu, že od Ježiša niektorí odišli a viac s ním nechodili. Odišiel apoštol, odišiel mladík, odišli farizeji. Nebolo pre nich lieku, nebolo pomoci.

Božie slovo dnes hovorí, že na rany pyšného nieto lieku. Ak však liečime pýchu, rany sa stratia. Na pýchu je liek pokora. Pre mnohých je horký a chce to odvahu po ňom siahnuť. Ale lieči a zachraňuje.

Zoznam priložených súborov