NEZABUDNÚŤ DOZRIEVAŤ

NEZABUDNÚŤ DOZRIEVAŤ

Deťom máme dávať detské veci, detským spôsobom. Dospelým dospelácke veci, dospeláckym spôsobom. Ak sa to poprehadzuje, máme karikatúru dieťaťa či dospelého človeka.

V Starom zákone je obrazom vyvoleného národa nevesta, ktorá bola kedysi  dieťaťom. V Novom zákone je Boží ľud tajomným telom Kristovým. Ktoré znesie iba detskú stravu, ako píše apoštol Pavol.

Ľudstvo, ako celok i ako jednotlivec, bolo dieťaťom a má rásť a dozrievať do plnej miery  Kristovho vzrastu.

Boh praktizuje v dejinách špirálovitú výchovu človeka. Ľudstvu, kým bolo ešte dieťaťom bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Dospievajúcemu človečenstvu Ježiš hovorí: „Neodporujte zlému. Milujte svojich nepriateľov.“

Človek rastie a  starne, ale ma problém s dospievaním. Pätnásťročné dievčatá si hovoria „baby“ a  čerstvé dôchodkyne sa oslovujú „dievčatá“.

Deti žijú svoju vieru so statočnosťou dospelých.

Mnohí dospelí svoj život žijú detinský.