Napísané do prachu

Napísané do prachu

Potrebujeme informácie, veľa informácií, veľmi veľa informácií. Kde a ako ich však uložiť, aby sme sa k ním kedykoľvek to potrebujeme dostali.

Informácie o živote, práci a spáse. Doteraz sme potrebné napísali, zviazali do kníh, uložili do knižníc.

Informácia o spáse ma veľa spôsobov prechovávania, aby keď nastane čas, nás formovala.

Pri hlásaní Dobrej zvesti, evanjelia si Mária všetko uložila do svojho srdca a rozjímala o tom.  Apoštoli a učeníci si veci ukladali do hlavy keď rozjímali o nich. Peter, Matúš, Ján dostali sa im do srdca. A oni sa stali hlásateľmi evanjelia.

Boží zákon Desatora bol napísaný na dvoch kamenných tabuliach. A už tisícky rokov sa usilujeme dostať ho z kameňa do srdca. Hriechy človeka píše Boh do prachu zeme, aby vietor Ducha Svätého zničil ich záznam a nedostalo sa ani zrniečko prachu do srdca Milosrdného Boha Otca.

Prečo je všade toľko prachu ?

Vari preto, že Boh už odpustil toľko hriechov…